State of the Slovenes, Croats and Serbs: Sources - Archontology

State of the Slovenes, Croats and Serbs: Sources

  • Matijević (2008). "Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu Osnutak, djelovanje i nestanak (1918/1919)," by Zlatko Matijević in Fontes: izvori za hrvatsku povijest, No. 14 (2008), pp. 35-66. (web site)
  • NV SHS Minutes (1958). "Zapisnici središnjeg odbora "Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba" u Zagrebu", ed. by Bogdan Krizman in Starine, vol. 48 (1958), pp. 331-386. (web site)
  • Štambuk-Škalić (2008). "Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. (izabrani dokumenti)," by Marina Štambuk-Škalić and Zlatko Matijević in Fontes: izvori za hrvatsku povijest, No. 14 (2008), pp. 71-596 (web site)