Yugoslavia: Sources - Archontology
HomeNationsYugoslaviaSources

Yugoslavia: Sources

  • AVNOJ Proceedings Sessions 1 and 2. "Prvo i drugo zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (26 i 27 novembra 1942; 29 i 30 novembra 1943)" (Belgrade: Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, 1953) (web site)
  • Provisional Representation Proceedings 1919-1920. Stenografske beleške Privremenog narodnog predstavništva Kraljestva Srba, Hrvata i Slovenaca (Zagreb : Tisak Kr. Zemaljske tiskare, 1919-1921), 5 vols.
  • Službene novine. Službene novine Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca (No. 1, ? Jan 1919 - No. 183, 23 Aug 1920) || Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ("Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца") (No. 184, 24 Aug 1920 - No. 231, 3 Oct 1929) || Službene novine Kraljevine Jugoslavije ("Службене новине Краљевине Југославијe") (No. 232, 4 Oct 1929 - No. 22, 3 Mar 1945) (web site)
  • Yugoslavia Constituent Assembly Proceedings 1945-1946. "Zasedanje Ustavotvorne Skupštine, 29 nov. 1945-1 febr. 1946 godine; stenografske beleške" (Belgrade: Izdanje Prezidijuma Narodne Skupštine FNRJ, 1946) (web site)