Hawaii: Rulers: 1810-1893 - Archontology
HomeNationsUnited StatesHawaiiRulers: 1810-1893

Hawaii: Rulers: 1810-1893

Ali‘i Nui = King
? ? 1810 - 8 May 1819 Kamehameha I (Ka lani Paieha Wohi o Ka leikini Keali‘i kui Ka mehameha o ‘Io lani i Ka iwikapu kau i Ka liholiho Kū nui akea a Ke ō ua) [1]
20 May 1819 - 14 Jul 1824 Kamehameha II (Ka lani nui kua liholiho i ke kapu ‘Io lani a Ka mehameha) [2][3]
Kuhina Nui (ex officio)
14 Jul 1824 - 6 May 1825 Ka‘ahumanu I (Ka‘ahumanu a Ke‘eau moku) [4]
Ali‘i Nui = King (from 14 Jun 1852 Ali‘i o ko Hawai‘i Pae ‘Āina = King of the Hawaiian Islands)
6 May 1825 - 15 Dec 1854 Kamehameha III (Ka lani waiakua Ka lani kau iō kikilo Kīwala‘ō i ke kapu Ka mehameha a Ka mehameha) [5]
15 Dec 1854 - 30 Nov 1863 Kamehameha IV [6]
Kuhina Nui o ko Hawai‘i Pae ‘Āina = Kuhina Nui of the Hawaiian Islands (ex officio)
30 Nov 1863 - 30 Nov 1863 Ka‘ahumanu IV (Wikolia Ka mehamalu Keawe nui Ka‘ahumanu a Ke kū anaō‘a = Victoria Kamāmalu) [7]
Ali‘i o ko Hawai‘i Pae ‘Āina = King of the Hawaiian Islands [8]
30 Nov 1863 - 11 Dec 1872 Kamehameha V [9]
‘Aha Kuhina = Cabinet Council (ex officio)
11 Dec 1872 - 8 Jan 1873 Ferdinand William Hutchison [10]
11 Dec 1872 - 8 Jan 1873 Robert Stirling
11 Dec 1872 - 8 Jan 1873 Stephen Henry Phillips
Ali‘i o ko Hawai‘i Pae ‘Āina = King of the Hawaiian Islands
8 Jan 1873 - 3 Feb 1874 Lunalilo (Luna lilo a Ka na‘ina = William Charles Lunalilo)
‘Aha Kuhina = Cabinet Council (ex officio)
3 Feb 1874 - 12 Feb 1874 Edwin Oscar Hall
3 Feb 1874 - 12 Feb 1874 Charles Reed Bishop
3 Feb 1874 - 12 Feb 1874 Robert Stirling 
3 Feb 1874 - 12 Feb 1874 Albert Francis Judd
Ali‘i o ko Hawai‘i Pae ‘Āina (from 6 Jul 1887 Mō‘ī o ko Hawai‘i Pae ‘Āina) = King of the Hawaiian Islands
12 Feb 1874 - 20 Jan 1891 Kalākaua (Kāwika Ekamae Kamaeanaia Nalo‘iaehu Ka lā kaua a Ka pa‘akea = David Kalākaua) [11]
Mālama Aupuni = Regent
20 Jan 1891 - 29 Jan 1891 Kamali‘i Wahine Lydia Kamaka‘eha Ka o lani Ali‘i Neweweli‘i Lili‘u o kalani [12]
Mō‘ī Wahine o ko Hawai‘i Pae ‘Āina = Queen of the Hawaiian Islands
29 Jan 1891 - 17 Jan 1893 Lili‘uokalani  [12][13]

[1] Having, from his home island of Hawai‘i, united since 1795 under his rule Hawai‘i, Maui, and O‘ahu, together with minor islands, Kamehameha I received in 1810 the submission of Kaumualii, Ali‘i Nui of Kaua‘i, thus completing the consolidation of the entire archipelago into a single polity, Ko Hawai‘i Pae ‘Āina = The Hawaiian Islands.
[2] Before accession: Liholiho (Ka lani Ka lei ‘ai moku o Ka iwikapu ahilapalapa Keali‘i kau inamoku o Ka hekili Ka lani nui i Mamao ‘io lani Ka liholiho a Ka mehameha = Liholiho)
[3] Kamehameha II departed from Honolulu 27 Nov 1823 and traveled to England where he died in London at about 04:00 14 Jul 1824 (about 18:00 13 Jul 1824 Hawaiian time); news of his death reached Hawai‘i 9 Mar 1825.
[4] From 4 Dec 1825 Elikapeka Ka‘ahumanu = Elizabeth Kaahumanu
[5] Before accession: Kauikeaouli (Keawe awe‘ula Kīwala‘ō Kau i ke aouli Ka lei o Papa a Ka mehameha)
[6] Before accession: Alexander Liholiho (Alekanedero Liholiho Keawe nui ‘Io lani a Ke kū anaō‘a)
[7] Also named: Ka lehelani, Kiheahealani.
[8] In some documents styled Ma ka Lokomaika‘i o ke Akua, Ke Ali‘i o ko Hawai‘i Pae ‘Āina = By the Grace of God, King of the Hawaiian Islands
[9] Before accession: Lot Kamehameha (Lota liholiho Kapu āiwa Ka lani makua Ali‘i o lani Ka lani a Ke kū anaō‘a)
[10] Often misspelled Hutchinson in official documents.
[11] Alternative form: Kāwika La‘amea Kamanakaupu‘u Mahinu lani Nalo‘iaehu o Ka lani i Lumialani Ka lā kaua a Ka pa‘akea
[12] Before 1877: Lili‘u loloku walania Kamaka‘eha a Ka pa‘akea; Lydia Pākī (by adoption).
[13] Abdicated 24 Jan 1895.