Tanzania: Sources - Archontology
HomeNationsTanzaniaSources

Tanzania: Sources

  • Tanzania Gazette. The Gazette of the United Republic of Tanganyika and Zanzibar (No. 30, 28 Apr 1964 - No. 71, 30 Nov 1964) || The Gazette of the United Republic of Tanzania (No. 72, 4 Dec 1964 - No. 32, 31 Jul 1970) || Gazeti la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (No. 33, 7 Aug 1970-)