Catalonia: Sources - Archontology

Catalonia: Sources

  • Catalonia Official Gazette. Butlletí de la Generalitat de Catalunya (No. 1, 3 May 1931 - No. 24, 30 Dec 1932) || Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya (10 Jan 1933 - No. 238, 25 Aug 1936) || Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (No. 239, 26 Aug 1936 - No. 26, 26 Jan 1939; from No. 1, 5 Dec 1977) (web site: 1931-1939, 1977-2024)
  • Catalonia Parlament Journal. Diari de sessions del Parlament de Catalunya (No. 1, 6 Dec 1932 - No. 259, 1 Oct 1938; from No. 1, 10 Apr 1980) (web site: 1932-1938; 1980-2024)
  • La Publicitat. La Publicitat (No. 15,493, 1 Oct 1922 - No. 20,059, 22 Jan 1939) (web site)
  • La Veu de Catalunya. La Veu de Catalunya (No. 1, 1 Jan 1899 - No. 12,651, 8 Jan 1937) (web site)
  • Spain Official Gazette. Gaceta de Madrid (No. 2, 2 Apr 1697 - No. 223, 10 Aug 1812; No. 1, 1 Jan 1813 - No. 147, 27 May 1813; No. 69, 12 May 1814 - No. 100, 29 Jun 1820; No. 71, 12 Mar 1821 - No. 90, 31 Mar 1934) || Gaceta Ministerial de Sevilla (No. 1, 1 Jun 1808 - No. 65, 10 Jan 1809) || Gaceta del Gobierno (No. 1, 6 Jan 1809 - No. 10, 23 Jan 1810; No. 1, 1 Jul 1820 - No. 70, 11 Mar 1821) || Gaceta de la Regencia de España e Indias (No. 1, 13 Mar 1810 - No. 11, 25 Jan 1812) || Gaceta de la Regencia de las Españas (No. 12, 28 Jan 1812 - No. 68, 10 May 1814) || Gaceta de Madrid bajo el Gobierno de la Regencia de las Españas (No. 1, 17 Aug 1812 - No. 39, 1 Dec 1812; No. 1, 3 Jun 1813 - No. 94, 30 Dec 1813) || Gaceta Española (No. 1, 11 Apr 1823 - No. 177, 3 Oct 1823) || Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República (No. 91, 1 Apr 1934 - No. 313, 8 Nov 1936) || Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España (No. 1, 25 Jul 1936 - No. 33, 2 Oct 1936) || Boletín Oficial del Estado (No. 1, 2 Oct 1936 - No. 49, 27 Feb 1961) || Gaceta de la República: Diario Oficial (No. 315, 10 Nov 1936 - No. 80, 28 Mar 1939) || Boletín Oficial del Estado: Gaceta de Madrid (No. 50, 28 Feb 1961 - No. 175, 23 Jul 1986) || Boletín Oficial del Estado (from No. 176, 24 Jul 1986) (web site)
  • Spain Senado Bulletin. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado (from No. 1, 2 Apr 1979) (web site)