Catalonia: Presidents of the Generalitat: 1931-1939 - Archontology
HomeNationsSpainCataloniaPresidents of the Generalitat: 1931-1939

Catalonia: Presidents of the Generalitat: 1931-1939

President de la República Catalana
14 Apr 1931 - 17 Apr 1931 Francesc Macià i Llussà
President del Govern provisional de la Generalitat de Catalunya [1]
17 Apr 1931 - 14 Dec 1932 Francesc Macià i Llussà
President de la Generalitat de Catalunya
14 Dec 1932 - 25 Dec 1933 Francesc Macià i Llussà
President interí de la Generalitat de Catalunya
25 Dec 1933 - 31 Dec 1933 Joan Casanovas i Maristany
President de la Generalitat de Catalunya
31 Dec 1933 - 7 Oct 1934 Lluís Companys i Jover [2]
President accidental designat per la Autoritat governativa militar de la 4.a Divisió
7 Oct 1934 - 10 Jan 1935 Francisco Jiménez Arenas
Governador General de Catalunya, President de la Generalitat
10 Jan 1935 - 9 Apr 1935 Manuel Portela Valladares
Governador General de Catalunya, President de la Generalitat, per delegació
9 Apr 1935 - 23 Apr 1935 Joan Pich i Pon [3]
Governador General interí de Catalunya, President de la Generalitat
23 Apr 1935 - 28 Oct 1935 Joan Pich i Pon
28 Oct 1935 - 25 Nov 1935 Eduard Alonso i Alonso
Governador General de Catalunya, President de la Generalitat
25 Nov 1935 - 18 Dec 1935 Ignasi Villalonga i Villalba
Governador General interí de Catalunya, President de la Generalitat
18 Dec 1935 - 20 Dec 1935 Joan Maluquer i Villadot [4]
Governador General de Catalunya, President de la Generalitat
20 Dec 1935 - 17 Feb 1936 Fèlix Escalas i Chamení
17 Feb 1936 - 1 Mar 1936 Joan Moles i Ormella
President de la Generalitat de Catalunya
1 Mar 1936 - 5 Feb 1939 Lluís Companys i Jover [5]

[1] Frequently contracted to President de la Generalitat in official use.
[2] Ceased to exercise the functions of President of the Generalitat on 7 Oct 1934 when he was imprisoned. The term was formally terminated by an order of 13 Oct 1934.
[3] Acting for the incumbent from 4 Apr 1935 to 9 Apr 1935.
[4] Acting for the incumbent from 14 Dec 1935 to 18 Dec 1935.
[5] Ceased to exercise the functions of President of the Generalitat on 5 Feb 1939 when he left the national territory.