Basque Country: Sources - Archontology

Basque Country: Sources

  • Basque Country Official Gazette. Diario Oficial del País Vasco : Euskadiko Agintaritzaren Egunerokoa (No. 1, 9 Oct 1936 - No. 252, 17 Jun 1937) || Boletín Oficial del Consejo General del País Vasco : Eusko Kontseilu Nagusiaren Aldizkari Ofiziala ([unnumbered] 15 May 1978 - No. 35, 27 Mar 1980) || Boletín Oficial del País Vasco : Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria (from No. 1, 30 Apr 1980) (web site: 1936-1937, 1978-2024; web site: 1936-1937)
  • Basque Country Parlament Journal. Parlamento Vasco : Diario de Sesiones / Eusko Legebiltzarra : Bilkura Egunkaria (from No. I, 31 Mar 1980) (web site)
  • Euzkadi. Euzkadi (No. 1, 1 Feb 1913 - No. 7,637, 18 Jun 1937) (web site)
  • Diario Vasco. El Diario Vasco (web site: 1936-1999)
  • Spain Official Gazette. Gaceta de Madrid (No. 2, 2 Apr 1697 - No. 223, 10 Aug 1812; No. 1, 1 Jan 1813 - No. 147, 27 May 1813; No. 69, 12 May 1814 - No. 100, 29 Jun 1820; No. 71, 12 Mar 1821 - No. 90, 31 Mar 1934) || Gaceta Ministerial de Sevilla (No. 1, 1 Jun 1808 - No. 65, 10 Jan 1809) || Gaceta del Gobierno (No. 1, 6 Jan 1809 - No. 10, 23 Jan 1810; No. 1, 1 Jul 1820 - No. 70, 11 Mar 1821) || Gaceta de la Regencia de España e Indias (No. 1, 13 Mar 1810 - No. 11, 25 Jan 1812) || Gaceta de la Regencia de las Españas (No. 12, 28 Jan 1812 - No. 68, 10 May 1814) || Gaceta de Madrid bajo el Gobierno de la Regencia de las Españas (No. 1, 17 Aug 1812 - No. 39, 1 Dec 1812; No. 1, 3 Jun 1813 - No. 94, 30 Dec 1813) || Gaceta Española (No. 1, 11 Apr 1823 - No. 177, 3 Oct 1823) || Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República (No. 91, 1 Apr 1934 - No. 313, 8 Nov 1936) || Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España (No. 1, 25 Jul 1936 - No. 33, 2 Oct 1936) || Boletín Oficial del Estado (No. 1, 2 Oct 1936 - No. 49, 27 Feb 1961) || Gaceta de la República: Diario Oficial (No. 315, 10 Nov 1936 - No. 80, 28 Mar 1939) || Boletín Oficial del Estado: Gaceta de Madrid (No. 50, 28 Feb 1961 - No. 175, 23 Jul 1986) || Boletín Oficial del Estado (from No. 176, 24 Jul 1986) (web site)