Slovenia: Sources - Archontology
HomeNationsSloveniaSources

Slovenia: Sources

  • Debeljak (1955). Debeljak, Tine. "Prvi slovenski parlament v Ljubljani 3. maja 1945." Zbornik Svobodne Slovenije 1965: 280-286.
  • National Assembly Proceedings. Stenografski zapiski Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije. Ljubljana: Ljudska skupščina LRS, 1947-1963 || Sejni zapiski Skupščine Socialistine republike Slovenije || Sejni zapisi Državnega zbora (Ljubljana, 1990-) 1947-1990, 1990-2024, 2008-2019
  • Slovene National Liberation Council Documents. Prvo zasedanje Slovenskega narodnega osvobodilnega sveta : Sklepi in odloki (Izdalo Predsedstvo SNOS, 1945)
  • Slovene National Liberation Council Minutes. Prvo in drugo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, Črnomelj, 19. in 20. februarja 1944, Ljubljana, 9. in 10. septembra 1946. Ljubljana : Tiskarna Državnega zbora Republike Slovenije, 1993.
  • Slovenia Government Gazette. Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani (No. 1, 4 Nov 1918 - No. XLIV, 30 Jan 1919) || Uradni list deželne vlade za Slovenijo (No. XLV, 1 Feb 1919 - No. 93, 8 Aug 1921) 1918-1941
  • Slovenia Official Gazette. Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (No. 1, 25 Mar 1944 - No. 4, 11 Sep 1944) || Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije (No. 5, 2 Jun 1945 - No. 14, 16 Feb 1946) || Uradni list Ljudske republike Slovenije (No. 15, 20. Feb 1946 - No. 9, 4 Apr 1963) || Uradni list Socialistične republike Slovenije (No. 10, 9 Apr 1963 - No. 7, 9 Mar 1990) || Uradni list Republike Slovenije (No. 8, 16 Mar 1990-) 1944-1962, 1945-1955, 1963-1981, 1991-2024