Slovakia: Polity Style: 1938-2024 - Archontology
HomeNationsSlovakiaPolity Style: 1938-2024

Slovakia: Polity Style: 1938-2024

23 Nov 1938 Slovakia becomes autonomous part of Czechoslovakia in accordance with a Constitutional Law adopted by the National Assembly (Czech: Národní shromáždění; Slovak: Národné zhromaždenie) of Czechoslovakia on 22 Nov 1938 (effective upon promulgation) (Czechoslovakia Law Collection, No. 99, 23 Nov 1938, pp. 1161-1164) [1]
23 Nov 1938 - 14 Mar 1939 Slovenská krajina | Slovak Land
14 Mar 1939 Slovakia is proclaimed an independent state in accordance with a law passed by the Slovak Diet (Slovenský snem) on 14 Mar 1939 (Slovenský zákonník, No. 1, 14 Mar 1939, p. 1) [2]
14 Mar 1939 - 31 Jul 1939 Slovenský štát | Slovak State
31 Jul 1939 name of the state is changed in accordance with the Constitution passed 21 Jul 1939 by the National Council (Národná rada) (effective upon promulgation) (Slovenský zákonník, No. 41, 31 Jul 1939, pp. 375-384) [3]
31 Jul 1939 - 4 Apr 1945 Slovenská republika | Slovak Republic [4]
4 Apr 1945 - 31 Dec 1992 a part of Czechoslovakia
1 Jan 1969 Slovak Socialist Republic is established and becomes part of the Czechoslovak Socialist Republic on the date (1 Jan 1969) appointed in a Constitutional Law adopted by the National Assembly (Czech: Národní shromáždění; Slovak: Národné zhromaždenie) of the Czechoslovak Socialist Republic on 27 Oct 1968 (Czechoslovakia Law Collection - Slovak Edition, No. 41, 4 Nov 1968) [5]
1 Jan 1969 - 1 Mar 1990 Slovenská socialistická republika | Slovak Socialist Republic
1 Mar 1990 name of the state is changed in accordance with a Constitutional Law adopted by the Slovak National Council (Slovenská národná rada) on 1 Mar 1990 (effective upon promulgation) (Czechoslovakia Law Collection - Slovak Edition, No. 11, 1 Mar 1990) [6]
1 Mar 1990 - Slovenská republika | Slovak Republic
17 Jul 1992 declaration of sovereignty
1 Jan 1993 Slovak Republic becomes a successor state to the dissolved Czech and Slovak Federative Republic on the date (1 Jan 1993) appointed by a Constitutional Law adopted by the Federal Assembly (Czech: Federální shromáždění; Slovak: Federálne zhromaždenie) on 25 Nov 1992 (Czechoslovakia Law Collection - Slovak Edition, No. 110, 8 Dec 1992) [7]

[1] Full title: Ústavný zákon zo dňa 22. novembra 1938 o autonómii Slovenskej krajiny.
[2] Full title: Zákon zo dňa 14. marca 1939 o samostatnom Slovenskom štáte.
[3] Full title: Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky.
[4] The end of Slovenská republika is dated by the fall of the seat of government, Bratislava, to the Soviet troops (4 Apr 1945); formal capitulation of the Slovak government is signed in exile at Kremsmünster (now in Austria) 8 May 1945.
[5] Full title: Ústavný zákon o československej federácii.
[6] Full title: Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky.
[7] Full title: Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.