Romania: Polity Style: 1861-2024 - Archontology
HomeNationsRomaniaPolity Style: 1861-2024

Romania: Polity Style: 1861-2024

11/23 Dec 1861 proclamation of the unification of Romania (Monitorul [Wallachia], No. 271, 11 Dec 1861, p. 1)
24 Jan/5 Feb 1862 proclamation of the "definitive" unification of Moldova and Wallachia, address of the ruler, (inaugural) session of the Adunarea electivă of the United Principalities (Monitorul, No. 19, 25 Jan 1862, p. 77)
24 Jan/5 Feb 1862 - 30 Jun/12 Jul 1866 Principatele Unite / Principatele Unite Române | United Principalities / United Romanian Principalities [1][2]
30 Jun/12 Jul 1866 - 14/26 Mar 1881 România | Romania [1]
14/26 Mar 1881 Romania is proclaimed a kingdom in accordance with a law promulgated 14/26 Mar 1881 (passed by Adunarea Deputaţilor and Senat 14/26 Mar 1881) (Monitorul, No. 60, 15/27 Mar 1881, p. 1809)
14/26 Mar 1881 - 30 Dec 1947 Regatul României | Kingdom of Romania
30 Dec 1947 - 21 Aug 1965 Republica Populară Română | Romanian People's Republic
21 Aug 1965 - 29 Dec 1989 Republica Socialistă România | Socialist Republic of Romania
29 Dec 1989 - România | Romania

[1] In diplomatic usage by the suzerain (Ottoman Empire)
  11/23 Dec 1861 - 1/13 Jul 1878 Principatele Unite ale Moldovei și Țarii Romanești | United Principalities of Moldova and Wallachia
[2] Gradually replaced in official use with Principatele Unite Române in 1863.