Duchy of Warsaw: Sources - Archontology

Duchy of Warsaw: Sources

  • Provisional Supreme Council of the Duchy of Warsaw. Przygodzki, Jacek (ed.) Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego 1813-1815: organizacja i działalność. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. online