Duchy of Warsaw: Sources - Archontology

Duchy of Warsaw: Sources

  • Provisional Supreme Council of the Duchy of Warsaw. "Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego 1813-1815: organizacja i działalność", by Jacek Przygodzki (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002) (web site)