Norway: Sources - Archontology
HomeNationsNorwaySources

Norway: Sources

Primary sources:
 • Constituent Assembly 1814. "Den Norske Rigs-Forsamlings Forhandlinger paa Eidsvold i Aaret 1814" (web site: vol. 1)
 • Law Collection 1814-1815. "Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner" (web site)
 • Official Gazette. "Norsk Lovtidend" (from No. 1, 26 Jan 1877) (web site)
 • Official Gazette (occupied Norwegian districts). "Verordnungsblatt für die besetzten norwegischen Gebiete :: Forordningstidend for de besatte norske områder" (No. 1, 6 May 1940 - No. 1, ? ? 1945) (web site)
 • Proceedings of the Council of Government and Council of State 1814. "Forhandlingsprotokol ført i Regjeringsraadet og Statsraadet Marts til Decbr. 1814" (Kristiania: J. C. Gundersens Bog - & Nodetrykkeri, 1899) (web site)
 • Reichsgesetzblatt I. Reichsgesetzblatt — Teil I (No. 28, 10 Apr 1922 - No. 10, 11 Apr 1945) online
 • Riksråd Negotiations. "Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945: Bilag, Bind III: Riksrådsforhandlingene" (Oslo, 1947) (web site)
 • Storting Proceedings 1814. "Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814" (Christiania, 1835) (web site)
 • Storting Proceedings 1905. "Kongeriget Norges fem og femtiende ordentlige Stortings forhandlinger 1905/1906. Syvende del, indeholdende Forhandlinger i Stortinget // Stortingstidende fem og femtiende ordentlige Stortings forhandlinger 1905/1906. Forhandlinger i Stortinget A (Side 1-1288)" (Kristiania: Centraltrykkeriet, 1906) (web site)
Secondary sources:
 • Det norske rigsraad. "Det norske rigsraad", by Yngvar Nielsen (Kristiania: Den norske forlagsforening, 1880) (web site)
 • Det norske statsråd. "Det norske statsråd 1814-1949" (Oslo: Statsministerens kontor, 1996) (web site)
 • Hoidal (1989). "Quisling: A Study in Treason", by Oddvar K. Hoidal (Oslo: Norwegian University Press, 1989); Norwegian version: "Quisling: e studie i landssvik" (Oslo: N.U.P., 1988)