Lithuania (Soviet Republic): Sources - Archontology

Lithuania (Soviet Republic): Sources

  • Komunistas. Komunistas (No. 1-2, 6 Apr 1918 - No. 6, Nov-Dec 1932, 1941, 1945-1990) online: 1918-1932
  • Laikinosios Revoliucinės Lietuvos Darbininkų ir Vargingųjų Valstiečių Valdžios Žinios. Laikinosios Revoliucinės Lietuvos Darbininkų ir Vargingųjų Valstiečių Valdžios Žinios (No. 1, 11 Jan 1919 - ?) (web site)
  • Lithuanian SSR Supreme Council Records. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios Tarybos žinios - Ведомости Верховного Совета Литовской Советской Социалистической Республики (1940-1957) || Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios = Ведомости Верховного Совета и Правительства Литовской Советской Социалистическoй Республики (1958-1990)