Central Lithuania: Sources - Archontology

Central Lithuania: Sources

  • Central Lithuania Official Bulletin. Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej , No. 1, 17 Nov 1920 - No. 14, 18 Apr 1922 (web site)
  • Poland Law Bulletin. Dziennik Praw Królestwa Polskiego , No. 1, 1 Feb 1918 - No. 15, 5 Nov 1918 || Dziennik Praw Państwa Polskiego, No. 16, 8 Nov 1918 - No. 65, 14 Aug 1919 || Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, No. 66, 16 Aug 1919 - Nr. 32, 21 Jul 1952 || Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, No. 33, 23 Jul 1952 - No. 75, 31 Dec 1989 || Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, from No. 1, 1 Jan 1990 (web site)