Latvia: Sources - Archontology
HomeNationsLatviaSources

Latvia: Sources

  • Cīņa. The Struggle (Cīņa), No. 1, Mar 1904 - No. 110-111, 23 Aug 1991 (web site: 1904-1905, 1917-1918, 1940-1991)
  • Constituent Assembly Proceedings. Latwijas Satwersmes Sapulzes stenogramas. Riga: 1920-1922. online
  • Diena. The Day (Diena), from No. 1, 23 Nov 1990 (web site: 1990-1996)
  • Latvia Official Gazette. Pagaidu Waldibas Wehstnesis, No. 1, 14 Dec 1918 - No. 4, 28 Dec 1918 || Waldibas Wehstnesis, No. 1, 1 Aug 1919 - No. 142, 30 Jun 1921 || Valdības Vēstnesis, No. 143, 1 Jul 1921 - No. 197, 30 Aug 1940 || Latvijas Vēstnesis, from No. 1, 25 Feb 1993 (web site: 1918-1940; 1993-2024; 1993-2008)
  • People's Council Proceedings. Latwijas Tautas Padome (Rīga: Satwersmes Sapulces isdevums, 1920) (web site)
  • Saeima Proceedings. Latvijas Republikas Saeimas Stenogramas (Rīgā: Krājumā Saeimas Stenografiskā Birojā, 1923-1925) || Latvijas Republikas II. Saeimas Stenogramas (Rīgā: Krājumā Saeimas Stenografiskā Birojā, 1925-1928) || Latvijas Republikas III Saeimas Stenogramas (Rīgā: Krājumā Saeimas Stenografiskā Birojā, 1928-1929) || Latvijas Republikas III Saeimas Stenogrammas (Rīgā: Krājumā Saeimas Stenografiskā Birojā, 1930-1931) || Latvijas Republikas IV Saeimas Stenogrammas (Rīgā: Krājumā Saeimas Stenografiskā Birojā, 1931-1934) (web site)