Kyrgyzstan: Heads of Government: 2021- - Archontology
HomeNationsKyrgyzstanHeads of Government: 2021-

Kyrgyzstan: Heads of Government: 2021-2024

Kyrgyz Respublikasynyn Ministrler Kabinetinin Tôragasy (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы) | Chairman of the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic
5 May 2021 - 12 Oct 2021 Ulukbek Asamidinovič Maripov (Улукбек Асамидинович Марипов)
Kyrgyz Respublikasynyn Ministrler Kabinetinin Tôragasynyn mildetin atkaruuču (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын милдетин аткаруучу) | Acting Chairman of the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic
12 Oct 2021 - 13 Oct 2021 Akylbek Ùsônbekovič Žaparov (Акылбек Үсөнбекович Жапаров)
Kyrgyz Respublikasynyn Ministrler Kabinetinin Tôragasy (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы) | Chairman of the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic
13 Oct 2021 - Akylbek Ùsônbekovič Žaparov (Акылбек Үсөнбекович Жапаров)