Egypt: Sultans: 1914-1922 - Archontology
HomeNationsEgyptSultans: 1914-1922

Egypt: Sultans: 1914-1922

Ruling House: al-Usrah al-ʿAlawīyah (الأسرة العلوية), Usrat Muḥammad ʿAlī (أسرة محمد علي)
Sulṭān Miṣr (سلطان مصر) | Sultan of Egypt
19 Dec 1914 - 9 Oct 1917 Ḥusayn Kāmil (حسين كامل)
  personal name: Ḥusayn Kāmil bin Ismāʿīl Pāshā (حسين كامل بن إسماعيل باشا)
9 Oct 1917 - 16 Mar 1922 Fuʾād (فؤاد)
  personal name: Aḥmad Fuʾād bin Ismāʿīl Pāshā (أحمد فؤاد بن إسماعيل باشا)