Czechoslovakia: Polity Style: 1945-1992 - Archontology
HomeNationsCzechoslovakiaPolity Style: 1945-1992

Czechoslovakia: Polity Style: 1945-1992

3 Apr 1945 government of the Czechoslovak Republic is reconstituted in Košice (now in Slovakia)
3 Apr 1945 - 11 Jul 1960 Československá republika | Czechoslovak Republic
11 Jul 1960 Constitution of the Czechoslovak Socialist Republic is adopted by the National Assembly (Národní shromáždění) on 11 Jul 1960 (effective upon adoption) (Czechoslovakia Law Collection, No. 40, 11 Jul 1960, pp. 289-309)
11 Jul 1960 - 29 Mar 1990 Československá socialistická republika | Czechoslovak Socialist Republic
29 Mar 1990 name of the state is changed in accordance with a Constitutional Law adopted by the Federal Assembly (Federální shromáždění) on 29 Mar 1990 (effective upon promulgation) (Czechoslovakia Law Collection, No. 19, 29 Mar 1990, p. 362) [1]
29 Mar 1990 - 23 Apr 1990 Československá federativní republika = Česko-slovenská federatívna republika | Czechoslovak Federative Republic
23 Apr 1990 name of the state is changed in accordance with a Constitutional Law adopted by the Federal Assembly (Federální shromáždění) on 20 Apr 1990 (effective upon promulgation) (Czechoslovakia Law Collection, No. 21, 23 Apr 1990, p. 404) [2]
23 Apr 1990 - 31 Dec 1992 Česká a Slovenská Federativní Republika = Česká a Slovenská Federatívna Republika | Czech and Slovak Federative Republic
31 Dec 1992 Czech and Slovak Federative Republic is dissolved on the date (31 Dec 1992) appointed by a Constitutional Law adopted by the Federal Assembly (Federální shromáždění) on 25 Nov 1992 (Czechoslovakia Law Collection, No. 110, 8 Dec 1992, pp. 3253-3254) [3]

[1] Full title: Ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky.
[2] Full title: Ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky.
[3] Full title: Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky.