Czechoslovakia: Polity Style: 1918-1939 - Archontology
HomeNationsCzechoslovakiaPolity Style: 1918-1939

Czechoslovakia: Polity Style: 1918-1939

28 Oct 1918 establishment of an independent Czechoslovak state is proclaimed in accordance with a law adopted by the National Council (Národní výbor) on 28 Oct 1918 (effective on the same day) (Czechoslovakia Law Collection, No. 2, 6 Nov 1918, p. 9) [1]
28 Oct 1918 - 29 Feb 1920 Československý stát | Czechoslovak State [2]
29 Feb 1920 Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic is adopted by the National Assembly (Národní shromáždění) on 29 Feb 1920 (effective upon proclamation on the same day as defined by Art. VIII of the Law of 29 Feb 1920) (Czechoslovakia Law Collection, No. 26, 6 Mar 1920, pp. 255-267) [3]
29 Feb 1920 - 23 Nov 1938 Československá republika | Czechoslovak Republic [4]
29 Feb 1920 the Czechoslovak language received the status of state and official language in accordance with a Constitutional Law adopted by the National Assembly (Národní shromáždění) on 29 Feb 1920 and promulgated the same day (Czechoslovakia Law Collection, No. 26, 6 Mar 1920, pp. 268-269) [5]
23 Nov 1938 name of the state is changed when Slovakia became autonomous part of Czechoslovakia in accordance with a Constitutional Law adopted by the National Assembly (Czech: Národní shromáždění; Slovak: Národné zhromaždenie) of Czechoslovakia on 22 Nov 1938 (effective upon promulgation) (Czechoslovakia Law Collection, No. 99, 23 Nov 1938, pp. 1161-1164) [6]
23 Nov 1938 - 15 Mar 1939 Česko-Slovenská republika = (from 1 Jan 1939) Čes'ko-Slovac'ka Republyka (Чесько-Словацька Република) | Czecho-Slovak Republic
1 Jan 1939 Czech, Slovak and "language of Subcarpathian Rus'" are recognized as the languages used in legislation in accordance with an order of the government of the Czecho-Slovak Republic issued on 30 Dec 1938 (effective 1 Jan 1939) (Czechoslovakia Law Collection, No. 122, 31 Dec 1938, pp. 1334-1336)
14 Mar 1939 Slovakia is proclaimed an independent state in accordance with a law passed by the Slovenský snem (Slovak Diet) on 14 Mar 1939 (Slovenský zákonník, No. 1, 14 Mar 1939, p. 1)
15 Mar 1939 Czech parts of Czechoslovakia are occupied by the troops of Germany
16 Mar 1939 Czech parts of Czechoslovakia constitute the Protectorate of Bohemia and Moravia established by a decree issued by the Führer and Reich Chancellor of Germany on 16 Mar 1939 (Law Collection, No. 28, 17 Mar 1939, pp. 373-376) [7]

[1] Full title: Zákon ze dne 28. října 1918 zřízení samostatného státu československého.
[2] Also in official use: Československá republika
[3] Full title: Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky.
[4] Československá republika is used in the title and articles of the Constitutional Charter.
[5] Full title: Zákon ze dne 29. února 1920 podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé.
[6] Full title (Slovak): Ústavný zákon zo dňa 22. novembra 1938 o autonómii Slovenskej krajiny.
[7] Full title (German): Erlaß des Führers und Reichskanzlers über das Protektorat Böhmen und Mähren vom 16. März 1939; (Czech): Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava.