Brunei: Heads of State: 1852-2024 - Archontology
HomeNationsBruneiHeads of State: 1852-2024

Brunei: Heads of State: 1852-2024

Sultan Negeri Brunei Darussalam
? ? 1852 - ? ? ? Paduka Seri Maulana Sultan Abdul Mumin ibni al-Marhum Paduka Maulana Abdul Wahab
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negeri Brunei Darussalam
? ? ? - 30 May 1885 Paduka Seri Maulana Sultan Abdul Mumin ibni al-Marhum Paduka Maulana Abdul Wahab 
Sultan Negeri Brunei Darussalam
30 May 1885 - ? ? ? Paduka Seri Maulana Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin ibni al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddin
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negeri Brunei Darussalam
? ? ? ? - 10 May 1906 Paduka Seri Maulana Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin ibni al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddin 
Sultan Negeri Brunei Darussalam
10 May 1906 - 15 May 1918 Paduka Seri Sultan Muhammad Jamalul Alam II Khairi Waddin ibni al-Marhum Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negeri Brunei Darussalam
15 May 1918 - 11 Sep 1924 Paduka Seri Sultan Muhammad Jamalul Alam II Khairi Waddin ibni al-Marhum Sultan Hashim Jalilu Alam Aqamaddin [1] 
Sultan Negeri Brunei Darussalam
11 Sep 1924 - 17 Mar 1940 Paduka Seri Sultan Ahmad Tajuddin Akhazul Khairi Waddin ibni al-Marhum Sultan Sir Muhammad Jamalul Alam Khasiri Waddin
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negeri Brunei Darussalam
17 Mar 1940 - 4 Jun 1950 Paduka Seri Sultan Ahmad Tajuddin Akhazul Khairi Waddin ibni al-Marhum Sultan Sir Muhammad Jamalul Alam Khairi Waddin [2] 
Sultan Negeri Brunei Darussalam
4 Jun 1950 - 31 May 1951 Paduka Seri Sultan Omar Ali Saifuddin III Sa'adul Khairi Waddin ibni al-Marhum Sultan Sir Muhammad Jamalul Alam Khairi Waddin
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negeri Brunei Darussalam
31 May 1951 - 4 Oct 1967 Paduka Seri Sultan Omar Ali Saifuddin III Sa'adul Khairi Waddin ibni al-Marhum Sultan Sir Muhammad Jamalul Alam Khairi Waddin [3] 
Sultan Negeri Brunei Darussalam
4 Oct 1967 - 1 Aug 1968 Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Waddaulah ibni Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Sir Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negeri Brunei Darussalam
1 Aug 1968 - 31 Dec 1983 Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Waddaulah ibni Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Sir Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin 
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
1 Jan 1984 - Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Waddaulah ibni Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Sir Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin [4] 

[1] From 5 Jun 1920 Paduka Seri Sultan Sir Muhammad Jamalul Alam II Khairi Waddin ibni al-Marhum Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin
[2] From 20 Sep 1949 Paduka Seri Sultan Sir Ahmad Tajuddin Akhazul Khairi Waddin ibni al-Marhum Sultan Sir Muhammad Jamalul Alam Khairi Waddin
[3] From 9 Jun 1953 Paduka Seri Sultan Sir Omar Ali Saifuddin III Sa'adul Khairi Waddin ibni al-Marhum Sultan Sir Muhammad Jamalul Alam Khairi Waddin
[4] From 7 Sep 1986 Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Waddaulah ibni al-Marhum Sultan Sir Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khair Waddin