Azerbaijan (Soviet Republic): Chairmen of the Council of People's Commissars: 1921-1946 - Archontology
HomeNationsAzerbaijanSoviet AzerbaijanChairmen of the Council of People's Commissars: 1921-1946

Azerbaijan (Soviet Republic): Chairmen of the Council of People's Commissars: 1921-1946

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarları Şurasının Sədri = Predsedatel' Soveta Narodnyh Komissarov Azerbajdžanskoj Socialističeskoj Sovetskoj Respubliki (Председатель Совета Народных Комиссаров Азербайджанской Социалистической Советской Республики) | Chairman of the Council of People's Commissars of the Azerbaijan Socialist Soviet Republic [1]
21 May 1921 - 7 May 1922 Nəriman Kərbəlayi Nəcəf oğlu Nərimanov = Nariman Kerbalaj Nadžaf-ogly Narimanov (Нариман Кербалай Наджаф-оглы Нариманов)
7 May 1922 - 14 Mar 1930 Qəzənfər Mahmud oğlu Musabəyov = Gazanfar Mahmud-ogly Musabekov (Газанфар Махмуд-оглы Мусабеков)
14 Mar 1930 - 20 Oct 1932 Dadaş Xoca oğlu Bünyadzadə = Dadaš Hodža ogly Buniatzade (Дадаш Ходжа оглы Буниатзаде)
20 Oct 1932 - 12 Dec 1933 Mircəfər Abbas oğlu Bağırov = Mir Džafar Abbas ogly Bagirov (Мир Джафар Аббас оглы Багиров)
12 Dec 1933 - ?? ?? 1937 Hüseyn Paşa oğlu Rəhmanov = Gusejn Paša ogly Rahmanov (Гусейн Паша оглы Рахманов)
Azәrbaycan Sovet Sosialist Respublikası Xalq Komissarları Sovetinin Sədri = Predsedatel' Soveta Narodnyh Komissarov Azerbajdžanskoj Sovetskoj Socialističeskoj Respubliki (Председатель Совета Народных Комиссаров Азербайджанской Советской Социалистической Республики) | Chairman of the Council of People's Commissars of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic
13 Nov 1937 - 28 Mar 1946 Teymur İmanqulu oğlu Quliyev = Tejmur Imam Kuli ogly Kuliev (Теймур Имам Кули оглы Кулиев)

[1] Originally (modern spelling): Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarları Şurasının Sədri.