Azerbaijan: Heads of State: 1991-2024 - Archontology
HomeNationsAzerbaijanHeads of State: 1991-2024

Azerbaijan: Heads of State: 1991-2024

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti | President of the Azerbaijani Republic
5 Feb 1991 - 6 Mar 1992 Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibov 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətini həyata keçirən | Acting President of the Azerbaijani Republic
6 Mar 1992 - 14 May 1992 Yaqub Cavad oğlu Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti | President of the Azerbaijani Republic
14 May 1992 - 16 May 1992 Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibov 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətini həyata keçirən | Acting President of the Azerbaijani Republic
16 May 1992 - 18 May 1992 Yaqub Cavad oğlu Məmmədov 
18 May 1992 - 16 Jun 1992 İsa Yunis oğlu Qəmbərov (Qəmbər)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti | President of the Azerbaijani Republic
16 Jun 1992 - 1 Sep 1993 Əbülfəz Qədirqulu oğlu Əliyev (Elçibəy)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətini həyata keçirən | Acting President of the Azerbaijani Republic
1 Sep 1993 - 10 Oct 1993 Heydər Əlirza oğlu Əliyev [1]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti | President of the Azerbaijani Republic
10 Oct 1993 - 31 Oct 2003 Heydər Əlirza oğlu Əliyev 
31 Oct 2003 - İlham Heydər oğlu Əliyev

[1] In office: 24 Jun 1993 - 10 Oct 1993.