Albania: Heads of State: 1925-1939 - Archontology
HomeNationsAlbaniaHeads of State: 1925-1939

Albania: Heads of State: 1925-1939

Kryetar i Republikës Shqiptare | President of the Republic of Albania (literally Chairman of the Republic of Albania)
1 Feb 1925 - 1 Sep 1928 Ahmet Zogu [1]
Ruling House (1 Sep 1928 - 8 Apr 1939): Zogu
Mbret i Shqiptarëve | King of the Albanians [2]
1 Sep 1928 - 8 Apr 1939 Zog I. (= Ahmet Zogu) 
Shef i Komitetit të Përkohshëm Administrativ | Chief of the Provisional Administrative Committee
9 Apr 1939 - 12 Apr 1939 Xhafer Asilan Bej Ypi 

[1] Original name: Ahmet Xhemal Muhtar Zogolli-Mati.
[2] Sentences were passed in the name of Me vullnet të Popullit Mbret' i Shqiptarëvet (By the will of the Nation, King of the Albanians).