Albania: Heads of State: 1918-1925 - Archontology
HomeNationsAlbaniaHeads of State: 1918-1925

Albania: Heads of State: 1918-1925

Kryetar i Qeverisë së Përkohshme | Chairman of the Provisional Government
28 Dec 1918 - 28 Jan 1920 Turhan Pashë Përmeti
Kryetar i Qeverisë Kombëtare Shqiptare | Chairman of the Albanian National Government
28 Jan 1920 - 30 Jan 1920 Sylejman Pashë Delvina
Këshilli i Naltë | High Council [1]
31 Jan 1920 - 22 Dec 1921 Aqif Mahmut Pashë Biçakçiu Elbasani
31 Jan 1920 - 22 Dec 1921 peshkvi Luigj Gjon Bumçi
31 Jan 1920 - 25 Dec 1921 Abdi Adem Bej Toptani
31 Jan 1920 - 25 Dec 1921 Mihal Turtulli Bej Korça
23 Dec 1921 - 3 Oct 1922 Ymer Kahreman Pashë Vrioni
23 Dec 1921 - 3 Oct 1922 Ndoc Pistulli
25 Dec 1921 - 31 Jan 1925 Refik Seit Bej Toptani [2]
25 Dec 1921 - 31 Jan 1925 Sotir Jovan Peci [3]
2 Dec 1922 - 31 Jan 1925 Xhafer Asilan Bej Ypi [2]
2 Dec 1922 - 24 May 1924 Gjon F. Çoba

[1] Nominally for the Princ Sovran.
[2] Absent from the national territory and prevented from exercising their functions (on or after 8 Jun 1924 - 24 Dec 1924) during a revolt.
[3] Absent from the national territory (2 Jul 1924 - before 13 Nov 1924) and represented in Albania by mitropolit Theofan Stilian Noli (also known as Fan Noli) who held the office of President of the Council of Ministers (Kryetar i Këshillit të Ministrave) from 16 Jun 1924 and served as a substitute member of the High Council.