South Africa: Governors-General: 1910-1961

Governor-General and Commander-in-Chief in and over the Union of South Africa = Goeverneur-generaal en Opperbevelhebber in en over de Unie van Zuid-Afrika = (from 27 May 1925) Goewerneur-generaal en Opperbevelhebber in en oor die Unie van Suid-Afrika
31 May 1910 - 8 Sep 1914 Viscount Gladstone
8 Sep 1914 - 20 Nov 1920 Viscount Buxton
20 Nov 1920 - 21 Jan 1924 Prince Arthur of Connaught
21 Jan 1924 - 26 Jan 1931 Earl of Athlone
26 Jan 1931 - 5 Apr 1937 Earl of Clarendon
Governor-General of the Union of South Africa = Goewerneur-Generaal van die Unie van Suid-Afrika
5 Apr 1937 - 17 Jul 1943 Sir Patrick Duncan
Officer Administering the Government of the Union of South Africa = Amptenaar Belas met die Uitoefening van die Uitvoerende Gesag van die Unie van Suid-Afrika
17 Jul 1943 - 1 Jan 1946 Nicolaas Jacobus de Wet
Governor-General of the Union of South Africa = Goewerneur-Generaal van die Unie van Suid-Afrika
1 Jan 1946 - 1 Jan 1951 Gideon Brand van Zyl
1 Jan 1951 - 25 Nov 1959 Ernest George Jansen
Officer Administering the Government of the Union of South Africa = Amptenaar Belas met die Uitoefening van die Uitvoerende Gesag van die Unie van Suid-Afrika
25 Nov 1959 - 12 Jan 1960 Lucas Cornelius Steyn
Governor-General of the Union of South Africa = Goewerneur-Generaal van die Unie van Suid-Afrika
12 Jan 1960 - 1 May 1961 Charles Swart
Officer Administering the Government of the Union of South Africa = Amptenaar Belas met die Uitoefening van die Uitvoerende Gesag van die Unie van Suid-Afrika
1 May 1961 - 31 May 1961 Lucas Cornelius Steyn (x)
Last updated on: 06 Aug 2011 08:27:06