Yugoslavia: Glossary

Slovak definitions: Slovak (Czech equivalents in parentheses where applicable) - English equivalent
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky = Chairman of the National Council of the Slovak Republic
Predseda vlády = Chairman of the Government
Predseda vlády Slovenskej krajiny (Předseda vlády Slovenské krajiny) = Chairman of the Government of the Slovak Land
Predseda vlády Slovenskej republiky = Chairman of the Government of the Slovak Republic
Predseda vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky = Chairman of the Government of the Slovak Republic substituting for the President of the Slovak Republic
Prezident Slovenskej republiky = President of the Slovak Republic
Slovenská krajina = Slovak Land
Slovenská republika = Slovak Republic
Slovenská socialistická republika = Slovak Socialist Republic
Slovenský štát = Slovak State
Vláda Slovenského štátu = Government of the Slovak State
Vláda Slovenskej republiky = Government of the Slovak Republic
Last updated on: 26 Jun 2009 11:33:42