Sweden: Heads of State: 1523-1654

Royal House: Vasa/Vasaätten
Med Guds Nåde, utvald Sveriges och Götes Konung
6 Jun 1523 - 12 Jan 1528 Gustaf I (Gustaf Eriksson Vasa) (x)
Med Guds Nåde, Sveriges och Götes Konung
12 Jan 1528 - ? ? 1540 Gustaf I (Gustaf Eriksson Vasa) (x)
Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung
? ? 1540 - 29 Sep 1560 Gustaf I (Gustaf Eriksson Vasa) (x)
Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes utvald Konung och Arvfurste
29 Sep 1560 - 29 Jun 1561 Erik XIV (Erik Gustafsson Vasa)
Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung
29 Jun 1561 - 26 Jan 1569 Erik XIV (Erik Gustafsson Vasa) (x)
Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes utvald Konung och Arvfurste
26 Jan 1569 - 10 Jul 1569 Johan III (Johan Gustafsson Vasa) [1]
Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung
10 Jul 1569 - 17/27 Nov 1592 Johan III (Johan Gustafsson Vasa) (x)
Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes utvald Konung och Arvfurste
17/27 Nov 1592 - 19 Feb/1 Mar 1594 Sigismund (Sigismund Johansson Vasa) [2]
Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung
19 Feb/1 Mar 1594 - 24 Jul/3 Aug 1599 Sigismund (Sigismund Johansson Vasa) (x)
Med Guds Nåde, Sveriges rikes regerende Arvfurste [3]
24 Jul/3 Aug 1599 - 6/16 Mar 1604 Carl Gustafsson Vasa, Hertig av Värmland och Södermanland
Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes utkorade Konung och Arvfurste [4]
6/16 Mar 1604 - 15/25 Mar 1607 Carl IX (Carl Gustafsson Vasa) (x)
Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung
15/25 Mar 1607 - 30 Oct/9 Nov 1611 Carl IX (Carl Gustafsson Vasa) (x)
Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes utkorade Konung och Arvfurste [4]
30 Oct/9 Nov 1611 - 12/22 Oct 1617 Gustaf II Adolf (Gustaf Adolf Carlsson Vasa)
Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung
12/22 Oct 1617 - 6/16 Nov 1632 Gustaf II Adolf (Gustaf Adolf Carlsson Vasa) (x)
Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes utkorade Drottning och Arvfurstinna [4]
6/16 Nov 1632 - 20/30 Oct 1650 Kristina (Kristina Augusta Gustaf Adolfsdotter Vasa)
Med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Drottning
20/30 Oct 1650 - 6/16 Jun 1654 Kristina (Kristina Augusta Gustaf Adolfsdotter Vasa) (x) [5]

[1] After arrest of Erik XIV, receives homage and is proclaimed 29 Sep 1568.
[2] Also in Poland and Lithuania, as Zygmunt III Wasa.
[3] Also styled Riksföreståndare.
[4] utkorade recorded by historians as utvald
[5] 24 Dec 1654 (New Style) baptized Maria Christina Alexandra.
Last updated on: 31 Mar 2012 14:26:16