Catalonia: Sources

  • Catalonia Official Gazette. "Butlletí de la Generalitat de Catalunya" (No. 1, 3 May 1931 - No. 24, 30 Dec 1932) || "Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya" (10 Jan 1933 - No. 238, 25 Aug 1936) || "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" (No. 239, 26 Aug 1936 - No. 26, 26 Jan 1939; from No. 1, 5 Dec 1977) (web site: 1931-1939, 1977-2019)
  • Catalonia Parlament Journal. "Diaris de sessions del Parlament de Catalunya" (No. 1, 6 Dec 1932 - No. 259, 1 Oct 1938; from No. 1, 10 Apr 1980) (web site: 1932-1938; 1980-2017)
  • La Publicitat. "La Publicitat" (No. 15,493, 1 Oct1 922 - No. 20,059, 22 Jan 1939) (web site)
  • La Veu de Catalunya. "La Veu de Catalunya" (No. 1, 1 Jan 1899 - No. 12,651, 8 Jan 1937) (web site)
Last updated on: 28 Oct 2017 14:04:02