Catalonia: Heads of Government: 1932-1937 - Archontology.org

Catalonia: Heads of Government: 1932-1937

Cap del Consell Executiu
19 Dec 1932 - 24 Jan 1933 Joan Lluhí i Vallescà
Conseller Delegat
24 Jan 1933 - 29 May 1933 Carles Pi i Sunyer
Conseller Primer
29 May 1933 -  4 Oct 1933 Carles Pi i Sunyer (x)
4 Oct 1933 -  3 Jan 1934 Miquel Santaló i Parvorell
 
Conseller Primer, President del Consell Executiu
29 Jul 1936 - 6 Aug 1936 Joan Casanovas i Maristany
President del Consell
6 Aug 1936 - 26 Sep 1936 Joan Casanovas i Maristany (x)  
Conseller Primer
26 Sep 1936 -  5 May 1937 Josep Tarradellas i Joan
Last updated on: 07 Jun 2023 07:35:34