South African Republic (Transvaal): Sources - Archontology.org

South African Republic (Transvaal): Sources

  • Codex van de locale wetten. "Codex van de locale wetten der Zuid-Afrikaansche Republiek", ed. by E.J.P. Jorissen (Groningen: Erven B. van der Kamp, 1894) (web site)
  • De locale wetten der Zuid-Afr. Republiek 1888-1889. "De locale wetten der Zuid-Afr. Republiek, 1888-1889, benevens eene compilatie van de meest belangrijke Volkraads-Besluiten, Proclamaties en Regeerings-Kennisgevingen" (Pretoria: Staatsdrukkerij van de Z.A. Republiek, 1893) (web site)
  • De locale wetten der Zuid-Afr. Republiek 1894. "De locale wetten der Zuid-Afr. Republiek, benevens de Proclamaties van ZHEd. den Staatspresident en de belangrijke Gouvernements-Kennisgevingen, gedurende de jaren 1890, 1891, 1892 en 1893" (Pretoria: Staatsdrukkerij van de Z.A. Republiek, 1894) (web site)
  • De Staats Courant gedurende den vrijheidsoorlog van 1881. "De staats courant gedurende den vrijheidsoorlog van 1881 : herdrukt og gezag der regering van de Zuid-Afrikaansche Republiek" (Haarlem: J. Enschedé, 1885) (web site)
  • Du Plessis (1954). "Die ontstaan en ontwikkeling van die amp van die staatspresident in die Zuid-Afrikaansche Republiek, 1858-1902", by Jacobus Stephanus du Plessis (Potchefstroom, 1954) (web site)
  • Notule van die Volksraad. "Notule van die Volksraad van die Suid-Afrikaanse Republiek (volledig met alle bylae daarby)", ed. by J.H. Breytenbach et al. (Cape Town: Cape Times Ltd., 1949-), 8 vols. (description: web site)
  • Select Constitutional Documents. "Select Constitutional Documents Illustrating South African History, 1795-1910", ed. by G.W. Eybers (London: Routledge, 1918) (web site)
  • Staatscourant. "Staats Courant der Zuid-Afrikaansche Republiek", No. 1, 25 Sep 1857 - 8 Sep 1859, 17 Feb 1862 - 1877, No. 1, 12 Jan 1881 - 1900? || "Gouvernements-Courant der Zuid-Afrikaansche Republiek" 9 Sep 1859 - 16 Feb 1862
  • Transvaal Government Gazette. "Transvaal Government Gazette / Transvaalsche Gouvernements Courant" 12 Apr 1877 - 1881
Last updated on: 11 May 2021 12:46:00