Somalia: Glossary - Archontology.org

Somalia: Glossary

All terms are recorded in the Somali language. Official equivalents in other languages are provided in italics. English translation is added where there is no applicable official English equivalent (after 1973).
Guddoomiyaha Barlamaanka Federaalka Soomaaliya - Speaker of the Parliament of the Federal Republic of Somalia
Guddoomiyaha Golaha Sare ee Kacaanka (English: President of the Supreme Revolutionary Council; Italian: Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo)
Guddoomiyaha Golaha Shacabka - Speaker of the Assembly of the People
Guddoonshaha Golaha Sare ee Kacaanka (English: President of the Supreme Revolutionary Council; Italian: Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo)
Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Soomaaliya (English: Somali Democratic Republic; Italian: Repubblica Democratica Somala; Arabic: al-Jumhūriyya al-Ṣūmāl al-Dīmuqrāṭiyya)
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (Arabic: Jumhūriyya al-Ṣūmāl al-Fidarāliyya) - Federal Republic of Somalia
Jamhuuriyadda Soomaaliya (English: Somali Republic; Italian: Repubblica Somala; Arabic: Jumhūriyyat al-Ṣūmāl)
Madaxweynaha Golaha Sare ee Kacaanka (English: President of the Supreme Revolutionary Council; Italian: Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Soomaaliya (Arabic: Ra'īs al-Jumhūriyya al-Ṣūmāl al-Dīmuqrāṭiyya) - President of the Somali Democratic Republic
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya - President of the Federal Republic of Somalia
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya (Arabic: Ra'īs Jumhūriyyat al-Ṣūmāl) - President of the Somali Republic
Madaxweynaha Ku-Meel Gaarka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya - Provisional President of the Somali Republic
Last updated on: 13 Apr 2019 22:03:25