Poland: Sources

  • Dziennik Ustaw (1918-2017). "Dziennik Praw Królestwa Polskiego" (No. 1, 1 Feb 1918 - No. 15, 5 Nov 1918) || "Dziennik Praw Państwa Polskiego" (No. 16, 8 Nov 1918 - No. 65, 14 Aug 1919) || "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" (No. 66, 16 Aug 1919 - Nr. 32, 21 Jul 1952) || "Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" (No. 33, 23 Jul 1952 - No. 75, 31 Dec 1989) || "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" (from No. 1, 1 Jan 1990) (web site)
  • Monitor Polski (1918-2017). "Monitor Polski" (No. 1, 6 Feb 1918 - No. 203, 14 Nov 1918) || "Monitor Polski: dziennik urzędowy Republiki Polskiej" (No. 204, 15 Nov 1918 - No. 59, 13 Mar 1919) || "Monitor Polski: dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej" (No. 60, 14 Mar 1919 - No. 204, 5 Sep 1939; No. 1, 15 Apr 1945 - No. 32, 21 Jul 1952) || "Monitor Polski: dziennik urzędowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" (No. 33, 23 Jul 1952 - No. 44, 31 Dec 1989) || "Monitor Polski: dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej" (from No. 1, 16 Jan 1990) (web site)
Last updated on: 04 Feb 2014 12:06:05