Poland: Glossary

Królestwo Polskie = Kingdom of Poland
Marszałek Koronny, Przewodniczący Tymczasowej Rady Stanu = Crown Marshal, Chairman of the Provisional Council of State
Marszałek Sejmu = Speaker of the Diet
Marszałek Sejmu ustawodawczego = Speaker of the Constituent Diet
Marszałek-senior Sejmu ustawodawczego = Speaker by age of the Constituent Diet
Naczelnik Państwa = Chief of State
Polska Rzeczpospolita Ludowa = People's Republic of Poland
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej: Prezydent ministrów = Provisional People's Government of the Republic of Poland: Prime Minister
Prezydent Krajowej Rady Narodowej = President of the State National Council
Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej = President of the People's Republic of Poland
Prezydent Rzeczypospolitej = President of the Republic
Przewodniczący Komisji Przejściowej Tymczasowej Rady Stanu = Chairman of the Transitional Committee of the Provisional Council of State
Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej = Chairman of the State National Council
Przewodniczący Rady Państwa = Chairman of the Council of State
Rada Regencyjna Królestwa Polskiego = Council of Regency of the Kingdom of Poland
Republika Polska = Republic of Poland
Rzeczpospolita Polska = Republic of Poland [1]
Zastępcy przewodniczącego Rady Państwa = Deputy Chairmen of the Council of State

[1] Rzeczpospolita is a term restricted to use for Polish Republic; it is a revival of the historic calque translation of (Latine) res publica, i.e., commonwealth.
Last updated on: 26 Jun 2009 04:02:18