Poland: Heads of State: 1944-2017

Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej
20 Sep 1944 - 31 Dec 1944 Bolesław Bierut [1]
Prezydent Krajowej Rady Narodowej
31 Dec 1944 - 4 Feb 1947 Bolesław Bierut (x)
Marszałek-senior Sejmu ustawodawczego
4 Feb 1947 - 4 Feb 1947 Franciszek Trąbalski
Marszałek Sejmu ustawodawczego
4 Feb 1947 - 5 Feb 1947 Władysław Kowalski
Prezydent Rzeczypospolitej
5 Feb 1947 - 20 Nov 1952 Bolesław Bierut (x) [2]
Przewodniczący Rady Państwa
20 Nov 1952 - 7 Aug 1964 Aleksander Zawadzki
Zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa
7 Aug 1964 - 12 Aug 1964 Edward Ochab
7 Aug 1964 - 12 Aug 1964 Stanisław Kulczyński
7 Aug 1964 - 12 Aug 1964 Oskar Ryszard Lange
7 Aug 1964 - 12 Aug 1964 Bolesław Podedworny
Przewodniczący Rady Państwa
12 Aug 1964 - 11 Apr 1968 Edward Ochab (x)
11 Apr 1968 - 23 Dec 1970 Marian Spychalski
23 Dec 1970 - 28 Mar 1972 Józef Adam Zygmund Cyrankiewicz
28 Mar 1972 - 6 Nov 1985 Henryk Jabłoński
6 Nov 1985 - 19 Jul 1989 Wojciech Witold Jaruzelski
Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
19 Jul 1989 - 31 Dec 1989 Wojciech Witold Jaruzelski (x)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
31 Dec 1989 - 22 Dec 1990 Wojciech Witold Jaruzelski (x)
22 Dec 1990 - 22 Dec 1995 Lech Wałęsa
23 Dec 1995 - 23 Dec 2005 Aleksander Kwaśniewski
23 Dec 2005 - 10 Apr 2010 Lech Aleksander Kaczyński
Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
10 Apr 2010 - 8 Jul 2010 Bronisław Maria Komorowski [3]
Marszałek Senatu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
8 Jul 2010 - 8 Jul 2010 Bogdan Michał Borusewicz
Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
8 Jul 2010 - 6 Aug 2010 Grzegorz Juliusz Schetyna
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
6 Aug 2010 - 6 Aug 2015 Bronisław Maria Komorowski (x)
6 Aug 2015 - Andrzej Sebastian Duda

[1] Continues in office from 1 Jan 1944 when he was appointed at the clandestine meeting of Krajowa Rada Narodowa in Warsaw; takes office in Lublin 15 Aug 1944 and is formally assigned with the functions of Prezydent Rzeczypospolitej as provided by "Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej" (dated 11 Sep 1944, effective 20 Sep 1944 upon publication in Dziennik Ustaw, No. 5, 20 Sep 1944)
[2] From 22 Jul 1952 pending the installation of the Rada Państwa.
[3] Name given most possibly at confirmation: Karol
Last updated on: 13 Aug 2015 14:48:28