Norway: Sources

Primary sources:
  • Constituent Assembly 1814. "Den Norske Rigs-Forsamlings Forhandlinger paa Eidsvold i Aaret 1814" (web site: vol. 1)
  • Law Collection 1814-1815. "Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner" (web site)
  • Official Gazette. "Norsk Lovtidend" (from No. 1, 26 Jan 1877) (web site)
  • Proceedings of the Council of Government and Council of State 1814. "Forhandlingsprotokol ført i Regjeringsraadet og Statsraadet Marts til Decbr. 1814" (Kristiania: J. C. Gundersens Bog - & Nodetrykkeri, 1899) (web site)
  • Storting Proceedings 1814. "Kongeriget Norges første overordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1814" (Christiania, 1835) (web site)
  • Storting Proceedings 1905. "Kongeriget Norges fem og femtiende ordentlige Stortings forhandlinger 1905/1906. Syvende del, indeholdende Forhandlinger i Stortinget // Stortingstidende fem og femtiende ordentlige Stortings forhandlinger 1905/1906. Forhandlinger i Stortinget A (Side 1-1288)" (Kristiania: Centraltrykkeriet, 1906) (web site)
Secondary sources:
  • Det norske rigsraad. "Det norske rigsraad", by Yngvar Nielsen (Kristiania: Den norske forlagsforening, 1880) (web site)
  • Det norske statsråd. "Det norske statsråd 1814-1949" (Oslo: Statsministerens kontor, 1996) (web site)
Last updated on: 05 Feb 2020 15:13:18