Madagascar: Heads of State: 1960-2018

Filohan'ny Repoblika Malagasy = Président de la République malgache
26 Jun 1960 - 11 Oct 1972 Philibert Tsiranana
Lehiben'ny Governemanta Malagasy = Chef du Gouvernement malgache
11 Oct 1972 - 5 Feb 1975 Gabriel Ramanantsoa
Lehiben'ny Fanjakana sy Governemanta Malagasy = Chef de l'État et du gouvernement malgaches
5 Feb 1975 - 11 Feb 1975 Richard Ratsimandrava
Président du Comité national de direction militaire
12 Feb 1975 - 15 Jun 1975 Gilles Andriamahazo
Lehiben'ny Fanjakana sy Governemanta Malagasy = (to 30 Dec 1975) Chef de l'État et du gouvernement malgaches
15 Jun 1975 - 4 Jan 1976 Didier Ignace Ratsiraka
Filohan'ny Repoblika Demokratika Malagasy
4 Jan 1976 - 12 Sep 1992 Didier Ignace Ratsiraka (x)
Filohan'ny Repoblika [1]
12 Sep 1992 - 27 Mar 1993 Didier Ignace Ratsiraka (x)
27 Mar 1993 - 4 Sep 1996 Albert Zafy
Praiminisitra, Lehiben'ny Fanjakana sy Governemanta
4 Sep 1996 - 9 Feb 1997 Norbert Lala Ratsirahonana
Filohan'ny Repoblika [1]
9 Feb 1997 - 6 May 2002 Didier Ignace Ratsiraka (x) [2][3]
6 May 2002 - 17 Mar 2009 Marc Ravalomanana (x) [4]
Président du Directoire Militaire [5]
17 Mar 2009 - 17 Mar 2009 Hippolyte Raharison Ramaroson
Filohan'ny Fahefana Avo ho amin'ny Tetezamita
17 Mar 2009 - 24 Jan 2014 Andry Nirina Rajoelina
Filohan'ny Repoblika [1]
24 Jan 2014 - Hery Martial Rajaonarimampianina Rakotoarimanana

[1] In occiasional official use: Prezidan'ny Repoblika
[2] Filohan'ny Repoblika (in dissidence)
  22 Feb 2002 - 18 Apr 2002 Marc Ravalomanana
[3] Chef de l'État indépendant d'Antsiranana (in dissidence)
  30 Apr 2002 - 6 May 2002 Jean-Robert Gara
[4] Filohan'ny Repoblika (in dissidence)
  6 May 2002 - 5 Jul 2002 Didier Ratsiraka (x)
[5] While disclaiming the establishment of Directoire Militaire in accordance with Ordonnance n°2009/001 of 17 Mar 2009, its members (Hippolyte Raharison Ramaroson, Ranto Rabarisoa, Rivo Hanitra Razafindralambo) hold a meeting to sign Ordonnance n°2009/002 of 17 Mar 2009, transferring executive power to Andry Nirina Rajoelina (confirmed by decision of the Constitutional Court of 18 Mar 2009).
Last updated on: 24 Jan 2014 10:33:25