Lithuanian Soviet Socialist Republic: Sources

  • Komunistas (1918). "Komunistas", No. 1-2, 6 Apr 1918 - No. 6 (259), Nov-Dec 1932, 1941, 1945-1990 (web site)
  • Laikinosios Revoliucinės Lietuvos Darbininkų ir Vargingųjų Valstiečių Valdžios Žinios (1919). "Laikinosios Revoliucinės Lietuvos Darbininkų ir Vargingųjų Valstiečių Valdžios Žinios", No. 1, 11 Jan 1919 - ? (web site)
Last updated on: 19 Sep 2013 14:12:34