Lithuanian Soviet Socialist Republic: Glossary

Lithuanian definition (current script) - English equivalent
Laikinosios Revoliucinės Lietuvos Darbininkų ir Vargingųjų Valstiečių Valdžios Pirmininkas = Chairman of the Lithuanian Provisional Revolutionary Workers' and Poor Peasants' Government
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas = Chairman of the Supreme Council of the Lithuanian Soviet Socialist Republic
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas = Chairman of the Presidium of the Supreme Council of the Lithuanian Soviet Socialist Republic
Last updated on: 12 Sep 2013 11:13:49