Central Lithuania: Sources

  • Dziennik Urzędowy (1920). "Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej", No. 1, 17 Nov 1920 - No. 12 (62), 15 Apr 1922 (web site)
Last updated on: 15 Sep 2013 12:00:40