Central Lithuania: Glossary

Polish definition (current script) - English equivalent
Naczelny Dowódca Wojsk Litwy Środkowej = Commander-in-Chief of Central Lithuanian Army
Pełniący obowiązki prezesa Tymczasowej Komisji Rządzącej = Acting President of Provisional Government Commission
Prezes Tymczasowej Komisji Rządzącej = President of Provisional Government Commission
Last updated on: 16 Nov 2010 11:32:43