Central Lithuania: Heads of Government: 1920-1922

Pełniący obowiązki Prezesa Tymczasowej Komisji Rządzącej | Acting President of Provisional Government Commission [1]
12? Oct 1920 - 29 Nov 1920 Witold Abramowicz
Prezes Tymczasowej Komisji Rządzącej | President of Provisional Government Commission
29 Nov 1920 - 16 Jan 1921 Witold Abramowicz (x)
Pełniący obowiązki Prezesa Tymczasowej Komisji Rządzącej | Acting President of Provisional Government Commission
16 Jan 1921 - 30 Nov 1921 Stefan Mokrzecki
Prezes Tymczasowej Komisji Rządzącej | President of Provisional Government Commission
30 Nov 1921 - 13? Apr 1922 Aleksander Michał Marian Meysztowicz

[1] Originally also Pełniący obowiązki Przewodniczącego Tymczasowej Komisji Rządzącej
Last updated on: 06 Nov 2016 17:41:57