Lithuania: Sources

  • Lietuva (1919). "Lietuva", No. 1, 11 Jan 1919 - No. 25 (2703), 31 Jan 1928 (web site)
  • Lietuvos aidas (1917). "Lietuvos aidas", No. 1, 6 Sep 1917 - No. 1 (215), 1 Jan 1919, No. 1 (215), 1 Feb 1928 - No. 226 (4628), 15 May 1939 || "Rytinis Lietuvos aidas", No. 227 (4629) - No. 337 (5546), 16 Jul 1940 (web site)
  • Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai: 1917-1918 (1991). "Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai: 1917-1918", ed. by Alfonsas Eidintas and Raimundas Lopata (Vilnius : Mokslas, 1991)
  • Seimo Stenogramos (1922). "Seimo Stenogramos" (Kaunas : [Seimo kanceliarija], 1922-1927, 1936-1939) (web site)
  • Steigiamojo Seimo Darbai (1920) "Steigiamojo Seimo Darbai" (Kaunas : Steigiamojo Seimo sekretoriatas, 1920-1922) (web site)
  • Vyriausybės Žinios (1918). "Laikinosios Vyriausybės Žinios", No. 1, 29 Dec 1918 - No. 37, 12 Jun 1920 || "Vyriausybės Žinios", No. 38, 22 Jun 1920 - No. 730, 10 Sep 1940 (web site)
Last updated on: 19 Sep 2013 21:12:37