Latvia (Soviet Republic): Sources

  • Latvian SSR Supreme Council Records. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs - Ведомости Президиума Верховного Совета Латвийской ССР (No. 1, 31 Aug 1940 - No. 5, ? Jan 1959) || Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs - Ведомости Верховного Совета и Правительства Латвийской ССР (No. 6, ? Jan 1959 - No. 19, 1990) (web site: 1940-1941, 1945-1955)
  • USSR Supreme Soviet, 1st Soviet, 7th session, 1940. Minutes of the Seventh Session of the First Supreme Soviet of the USSR (Sed'maja sessija Verhovnogo Soveta SSSR. 1 avgusta - 7 avgusta 1940 g. Stenografičeskij otčet]. 28-29marta 1963 goda/ Stenografičeskij otčet, Седьмая сессия Верховного Совета СССР. 1 августа - 7 августа 1940 г.. Стенографический отчет) (Moscow: Izdanie Verhovnogo Soveta SSSR, 1940) (web site)
Last updated on: 06 Nov 2016 12:19:44