Latvia: Sources

  • Latvijas Tautas Padome. "Latwijas Tautas Padome" (Rīga: Satwersmes Sapulces isdevums, 1920) (web site)
  • Saeimas Stenogrammas. "Latvijas Republikas Saeimas Stenogramas" (Rīgā: Krājumā Saeimas Stenografiskā Birojā, 1923-1925) || "Latvijas Republikas II. Saeimas Stenogramas" (Rīgā: Krājumā Saeimas Stenografiskā Birojā, 1925-1928) || "Latvijas Republikas III Saeimas Stenogramas" (Rīgā: Krājumā Saeimas Stenografiskā Birojā, 1928-1929) || "Latvijas Republikas III Saeimas Stenogrammas" (Rīgā: Krājumā Saeimas Stenografiskā Birojā, 1930-1931) || "Latvijas Republikas IV Saeimas Stenogrammas" (Rīgā: Krājumā Saeimas Stenografiskā Birojā, 1931-1934) (web site)
  • Valdības Vēstnesis. "Pagaidu Waldibas Wehstnesis" (No. 1, 14 Dec 1918 - No. 4, 28 Dec 1918) || "Waldibas Wehstnesis" (No. 1, 1 Aug 1919 - No. 142, 30 Jun 1921) || "Valdības Vēstnesis" (No. 143, 1 Jul 1921 - No. 197, 30 Aug 1940) (1918-1940: web site)
Last updated on: 03 Oct 2016 20:08:53