Latvia: Glossary

Latvian definition (current script) - English equivalent
Latvijas Republika = Republic of Latvia
Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs = Chairman of the Supreme Council of the Republic of Latvia
Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs = Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Latvia
Latvijas Tautas Padomes prezidents = President of the Latvian People's Council
Latvijas Tautas Padomes priekšsēdētāja biedrs = Deputy Chairman of the Latvian People's Council
Latvijas Tautas Padomes priekšsēdētājs = Chairman of the Latvian People's Council
Latvijas Tautas Padomes viceprezidents = Vice-President of the Latvian People's Council
Ministru prezidents = Prime Minister
Saeimas priekšsēdētājs = Chairman of the Saeima (Parliament)
Satversmes Sapulces prezidents = President of the Constituent Assembly
Valsts prezidenta pienākumu izpildītājs = Acting State President (literally Exercising the Duties of the State President)
Valsts prezidenta vietas izpildītājs = Acting State President (literally Exercising the Office of the State President)
Valsts prezidente = State President (female)
Valsts prezidents = State President (male)
Last updated on: 29 Sep 2013 06:42:50