The accuracy of records appearing in this section was not entirely verified by editors and requires further research. Please contact us if you have any questions or would like to share information.

Ethiopia: Heads of State: 1974-2017

yäGizeyawi Wättadärawi ’Astädadär Därg Liqä Mänbär
12 Sep 1974 - 17 Nov 1974 ’Aman Mika’el ’Andom [1]
yäGizeyawi Wättadärawi ’Astädadär Därg yäFäṣami Komite ’Alafi
17 Nov 1974 - 28 Nov 1974 Mängəśtu Ḫaylä Maryam [1]
yäGizeyawi Wättadärawi ’Astädadär Därg Liqä Mänbär
28 Nov 1974 - 3 Feb 1977 Täfäri Bante [1]
yäGizeyawi Wättadärawi ’Astädadär Därg Andänya Məkətəl Liqä Mänbär (ex officio)
3 Feb 1977 - 11 Feb 1977 Mängəśtu Ḫaylä Maryam (x)
yäGizeyawi Wättadärawi ’Astädadär Därg Liqä Mänbär
11 Feb 1977 - 10 Sep 1987 Mängəśtu Ḫaylä Maryam (x)
yä’Ityoṗṗya Ḥəzbawi Dimokrasiyawi Räpäblik Prezidant
10 Sep 1987 - 21 May 1991 Mängəśtu Ḫaylä Maryam (x)
yä’Ityoṗṗya Ḥezbawi Dimokrasiyawi Räpäblik Täṭäbabaqi Prezidant (ex officio)
21 May 1991 - 27 May 1991 Täsfayä Gäbrä Kidan
yä’Ityoṗṗya Ḥäzbočä ’Abyotawi Dimokrasiyawi Gənbar yäKäffətäñña Məkərbet Liqä Mänbär, yäMängəśt Śəltan Fäṣami
27 May 1991 - 23 Jul 1991 Mäläs Zenawi ’Asräs [2]
yä’Ityoṗṗya Yäšägəgər Mängəṡt Prezidant
23 Jul 1991 - 21 Aug 1995 Mäläs Zenawi ’Asräs (x)
yä’Ityoṗṗya Federalawi Dimokrasiyawi Räpäblik Prezidant
21 Aug 1995 - 8 Oct 2001 Nägaso Gidada Solon
8 Oct 2001 - 7 Oct 2013 Gərma Wäldä Giyorgis Luḉa
7 Oct 2013 - Mulatu Täšomä Wərtu

[1] 12 Sep 1974 - 21 Mar 1975 nominally for Nəguśä zä ’Ityoṗṗya ’Asfaw Wäsän Täfäri.
[2] Original name: Lägäśä Zenawi ’Asräs
Last updated on: 24 Oct 2015 02:10:24