Estonian Soviet Republic: Glossary

Eesti Nõukogude Vabariik = Soviet (literally: Conciliar) Republic of Estonia
Eesti Töörahva Kommuuna = Working People's Commune of Estonia
Eesti Töörahva Kommuuna Nõukogu esimees = Chairman of the Council of the Working People's Commune of Estonia
Last updated on: 16 Nov 2010 11:11:34