Estonia: Sources

  • Asutav Kogu Proceedings. "Asutava Kogu protokollid" (Tallinn, 1919-1920)
  • Maanõukogu Proceedings. "Maanõukogu protokollid" (Tallinn: R.Tohver & Ko, 1935) (web site)
  • Riigi Teataja. Riigi Teataja (No. 1, 27 Nov 1918 - No. 112, 25 Aug 1940; No. 1, 20 Sep 1944; from No. 1, 2 Jul 1990) (web site: 1918, 1930)
  • Riigikogu Proceedings. "Riigikogu {...} koosseis : täielikud protokollid : {...} istungjärk" (Tallinn, 1921-1934)
  • Supreme Council Records. "Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja" (No. 13, 8 May 1990 - No. 20, 29 Jun 1990) (web site)
Last updated on: 30 Oct 2016 12:39:07