Estonia: Glossary

Asutava Kogu esimees = Chairman of the Constituent Assembly
Eesti = Estonia
Eesti Ajutine Valitsus = Provisional Government of Estonia
Eesti Ajutise Valitsuse peaminister = Prime Minister of the Provisional Government of Estonia
Eesti Ajutise Valitsuse peaministri asetäitja = Deputy Prime Minister of the Provisional Government of Estonia
Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik = Soviet (literally: Conciliar) Socialist Republic of Estonia
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi esimees = Chairman of the Presidium of the Provisional Supreme Council of the Soviet (literally: Conciliar) Socialist Republic of Estonia
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu esimees = Chairman of the Supreme Council of the Soviet (literally: Conciliar) Socialist Republic of Estonia
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi esimees = Chairman of the Presidium of the Supreme Council of the Soviet (literally: Conciliar) Socialist Republic of Estonia
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja = Deputy Chairman of the Presidium of the Supreme Council of the Soviet (literally: Conciliar) Socialist Republic of Estonia
Eesti Vabariik = Republic of Estonia
Eesti Vabariigi president = President of the Republic of Estonia
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees = Chairman of the Supreme Council of the Republic of Estonia
Eestimaa Päästmise Komitee (also Eestimaa Päästekomitee) = Estonian Salvation Committee
Ministrite Nõukogu esimees = Chairman of the Council of Ministers
Peaminister = Prime Minister
Peaminister Riigivanema ülesannetes = Prime Minister, Acting State Elder
Peaminister Vabariigi Presidendi ülesannetes = Prime Minister, Acting President of the Republic
Riigihoidja = President-Regent (literally: State Protector)
Riigivanem = State Elder
Vabariigi President = President of the Republic
Last updated on: 26 Jun 2009 03:20:06