Estonia: Heads of State: 1940-1990

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi esimees
25 Aug 1940 - 7 Apr 1941? Johannes Vares (x)
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi esimees
7 Apr 1941? - 29 Nov 1946 Johannes Vares (x)
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja
29 Nov 1946 - 5 Mar 1947 Nigol Andresen
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi esimees
5 Mar 1947 - 4 Jul 1950 Eduard Päll
4 Jul 1950 - 4 Feb 1958 August Jakobson
4 Feb 1958 - 12 Oct 1961 Johan Eichfeld
12 Oct 1961 - 7 Oct 1970 Aleksei Müürisepp
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja
7 Oct 1970 - 22 Dec 1970 Aleksander Ansberg
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi esimees
22 Dec 1970 - 25 May 1978 Artur Vader
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja
25 May 1978 - 26 Jul 1978 Meta Vannas
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi esimees
26 Jul 1978 - 8 Apr 1983 Johannes Käbin
8 Apr 1983 - 29 Mar 1990 Arnold Rüütel
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu esimees
29 Mar 1990 - 8 May 1990 Arnold Rüütel (x)
Last updated on: 26 Jun 2009 03:20:03